Αναζήτηση

Συμμετοχή στα Κλινικά Σεμινάρια Ουρολογίας του ΙΠΠΟΣ

Συμμετείχα για ακόμα μια χρόνια στα Κλινικά Σεμινάρια Ουρολογίας που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Παρακολούθησης Παθήσεων Ουροποιογεννητικού Συστήματος.