Αναζήτηση

Ευχαριστήρια επιστολή

Ευχαριστήρια επιστολή από τον εκδότη του περιοδικού European Urology Focus Dr. Philippe Terheggen, για τη συμμετοχή μου σε παγκόσμια μελέτη κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με τις χειρουργικές ουρολογικές επεμβάσεις στην εποχή της COVID-19.