top of page

Κωλικός Νεφρού

Ο κολικός του νεφρού, είναι ένας έντονος πόνος στην περιοχή των νεφρών, που μπορεί να αντανακλά στην κοιλιά, στην ουροδόχο κύστη ή στα έξω γεννητικά όργανα. Ο πόνος συνήθως εμφανίζεται ξαφνικά, δεν ανακουφίζεται με την αλλαγή θέσης και συχνά συνοδεύεται από έντονη εφίδρωση, τάση για εμετό, ναυτία  και πόνο κατά την ούρηση. Ο πόνος στους νεφρούς δεν είναι συνεχής, αλλά χαρακτηρίζεται από υφέσεις και εξάρσεις. Η διάρκεια του μπορεί να είναι από μερικά λεπτά μέχρι ακόμα και λίγες ημέρες. Συνήθως, υπάρχει αιματουρία που είναι μικροσκοπική και ανακαλύπτεται στη γενική ούρων και σπάνια μακροσκοπική. Τα συμπτώματα εμφανίζονται, όταν συνήθως κάποιος λίθος βρεθεί μέσα στον ουρητήρα με αποτέλεσμα να εμποδίζει τη ροή των ούρων από τους νεφρούς. Ο κολικός του νεφρού προκαλείται από απότομη αύξηση της πίεσης στην ουροφόρο οδό και το ουρητηρικό τοίχωμα. Μερικές φορές, που συνυπάρχει ουρολοίμωξη, η λιθίαση μπορεί να παρουσιαστεί με συμπτώματα, όπως ρίγος, πυρετός, κόπωση, δυσουρικά ενοχλήματα και πόνος στους νεφρους.

images.jpg

Απεικονιστικός έλεγχος

 • Υπερηχογράφημα νεφρών – κύστης

 • Απλή ακτινογραφία νεφρών, ουρητήρων και κύστης (Ν.Ο.Κ.)

 • Υπολογιστική τομογραφία (CT scan)

Θεραπεία

Οι περισσότεροι των ουρητηρικών λίθων  αντιμετωπίζονται με παρακολούθηση και αναμονή αυτόματης αποβολής. Συνήθως χορηγούνται παυσίπονα και a1 αναστολείς (ταμσουλοσίνη, αλφουζοσίνη)

Οι ουρητηρικοί λίθοι με διάμετρο <5mm θα διέλθουν αυτόματα μέχρι και σε ποσοστό 70% των περιπτώσεων. Για λίθους μεγαλύτερης διαμέτρου οι πιθανότητες αυτόματης διέλευσης είναι μικρότερες.

Συνολικά, η θέση, το μέγεθος του λίθου και ο βαθμός της απόφραξης κατά την αρχική εμφάνιση του ασθενούς είναι παράγοντες που επηρεάζουν την πιθανότητα και τη χρονική στιγμή αυτόματης αποβολής του λίθου.

Η διάρκεια της αναμονής για αυτόματη αποβολή δεν πρέπει να υπερβεί τις 4−6 εβδομάδες εξ αιτίας του κινδύνου νεφρικής βλάβης.

Ενδείξεις επεμβατικής παρέμβασης αποτελούν:

 • οι λίθοι διαμέτρου ≥7 mm

 • η παρατεταμένη απόφραξη

 • το εμμένον άλγος

 • η ύπαρξη λοίμωξης

 • η αποτυχία της συντηρητικής αντιμετώπισης

 • η απόφραξη σε μονήρη νεφρό

 • η αμφοτερόπλευρη υδρονέφρωση

Η παρέμβαση αποσκοπεί στην άμεση παροχέτευση του ανώτερου ουροποιητικού και σε δεύτερο χρόνο Στην αντιμετώπιση του αιτίου. Η παροχέτευση πραγματοποιείται με τη χρήση ειδικού αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα (double J stent, pig-tail) ή διαδερμικής νεφροστομίας.

kolikos-2.png
 • Ουρητηροσκόπηση και ενδοσωματική λιθοτριψία:

Χρησιμοποιείται για λίθους που βρίσκονται στον ουρητήρα. Το ουρητηροσκόπιο μέσω της ουρήθρας και της κύστης εισέρχεται στον ουρητήρα μέχρι τον λίθο, όπου με τη χρήση ίνας laser σπάει το λίθο, στη συνέχεια με ειδικό εργαλείο (basket) αφαιρούνται τα λιθιασικά θραύσματά. Σε περιπτώσεις μεγάλων λίθων μετά το τέλος της επέμβασης τοποθετείται ενδοουρητηρικός αυτοσυγκρατούμενος καθετήρας (pig-, tail), ο οποίος διασφαλίζει τη βατότητα του ουρητήρα βοηθώντας στην αποβολή των λιθιασικών συγκριμάτων. Το pig tail αφαιρείται με μια απλή κυστεοσκόπηση και τοπική αναισθησία, μετά από περίπου 30 ημέρες. Για τους λίθους του νεφρού  χρησιμοποιείται το εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο, το οποίο είναι πιο λεπτό, παρέχει μεγαλύτερη δυνατότητα χειρισμών, για αυτό ενδείκνυται και για τους λίθους των καλύκων του νεφρού, ιδίως αυτών του κάτω πόλου, οι οποίοι είναι  δύσκολα προσβάσιμοι.

lithiasi-6.png

Εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο

lithiasi-7.png

Καλάθι σύλληψης λίθων

bottom of page